دانلود رایگان


طرح شهرسازی4-شهر سامن - دانلود رایگاندانلود رایگان طرح شهرسازی4 شهر سامن

دانلود رایگان طرح شهرسازی4-شهر سامن
طرح شهرسازی4-شهر سامن
58 اسلاید پاورپونت
مراحل انجام شده در این طرح عبارتند از:
üکاربری اراضی در وضع موجودüکاربری اراضی در وضع پیشنهادیüاستخوان بندی وضع موجودüاستخوان بندی در وضع پیشنهادیü نیاز سنجی خدماتی انجام شده در هر یک از سطوح تقسیمات کالبدیüبررسی شبکه ترافیکی üبررسی پروفیل عرضی شبکه ارتباطی در وضع موجود و پیشنهادیüپیاده سازی پروفیل های عرضی برروی پلانüارائه پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ جمعی در شهرüتفکیک خدماتی با توجه به سازگاری و همجواری کاربری ها و سازگاری میان عرض و عملکرد معابرüبرنامه ریزی مسکنüتفکیک اراضی مسکونی

طرح شهرسازی4 شهر سامن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت در مورد مقدمه ای به حسابداری مدیریت

كوبیسم

مراحل تولید قند کارخانه چناران

كوبیسم

تحقیق درباره. آیا دیانت بهائی دینی ایرانی است

تحقیق در مورد هیدورلیز فیمانده تکمه سیب زمینی درتولید بیواتانول 7 ص

آرشیو شماره موبایل عطاری ها

مقاله درباره كاربرد كامپيوتر در رياضي

تحقیق؛ رفتار شناسی سگها

تحقیق درباره محاسبات